جزئیات حمله گرو جیش الظلم به پاسگاه مرزی سراوان اعلام شد :: پانیذ


جزئیات حمله گرو جیش الظلم به پاسگاه مرزی سراوان اعلام شد

درخواست حذف این مطلب
جزئیات حمله گرو جیش الظلم به پاسگاه مرزی سراوان اعلام شد به نقل از روابط عمومی قرارگاه منطقه ای قدس نیروی زمینی (جنوب شرق)، در حمله گرو جیش الظلم به پاسگاه مرزی میل ۱۹۰ سراوان حدود ۴۰ تروریست حضور داشتند که برای نخستین بار از حمله ترکیبی استفاده د.در این حمله تروریست ها برای نخستین بار در جنوب شرق کشور از حمله ترکیبی استفاده د که به صورت هم زمان، ضمن حمله نظامی، اقدام به استفاده از تله انفجاری، آدم انتحاری و خودروی انتحاری د.http://javaninews.ir