کاهش ۳۰۰ هزار تا ۵ میلیون تومانی قیمت خودرو در بازار+ ج قیمت خودرو :: پانیذ


کاهش ۳۰۰ هزار تا ۵ میلیون تومانی قیمت خودرو در بازار+ ج قیمت خودرو

درخواست حذف این مطلب
کاهش 300 هزار تا 5 میلیون تومانی قیمت خودرو در بازار+ ج قیمت خودرو در بازار امروز ید و فروش خودرو مشتریان با کاهش و افزایش قیمت انواع خودروهای داخلی روبه رو هستند. برخلاف روال سابق که بازار شب عید رونق را به فروش خودرو می آورد امسال همچنان رغبتی به ید خودرو نیست و فقط آن دسته از افرادی که نیاز ضروری دارند اقدام به ید می کنند.http://javaninews.ir/