موافقت انقلاب با کناره گیری آیت الله جنتی از ت تهران :: پانیذ