نقش در کنترل ناآرامی های غرب کشور :: پانیذ


نقش در کنترل ناآرامی های غرب کشور

درخواست حذف این مطلب
محمدعلی شریف النسبسرانجام و و ژاندارمری مهاباد با همدلی مردم وفادار و ایجاد 20 پایگاه نظامی درون شهری «در طبقات بالای ساختمان های متروکه» این منطقه را با غافلگیری و بدون حادثه از چنگ گرو ها آزاد د.گروه جهاد و مقاومت مشرق - سرهنگ سید محمدعلی شریف النسب از یانی است که در طول انقلاب ی و جنگ تحمیلی تجربیات گرانقدری اندوخته است و در این روزها با نوشتن درباره این تجربیات، آن ها را به نسل بعدی منتقل می کند.http://javaninews.ir