کشف 54 دست بریده در یک کیسه توسط ماهیگیران + ع :: پانیذ


کشف 54 دست بریده در یک کیسه توسط ماهیگیران + ع

درخواست حذف این مطلب
ماهیگیران یک کیسه دست را در یک جزیره، در شهر خاباروفسک (روسیه) واقع در جنوب شرقی کشور، در حدود 18 کیلومتری از مرز چین، پیدا د.
کیسه حاوی 27 جفت دست انسان بوده است.در ابتدا تنها یک دست کشف شد، اما پس از آن یک کیسه حاوی 54 دست پیدا د.این سایت یک مکان ماهیگیری محبوب برای نان محلی و نان شهر خاباروفسک است.کشف 54 دست بریده در یک کیسه توسط ماهیگیران + ع یکی از تئوری ها، این است که دست ها را می توان به عنوان یک مجازات برای سرقت در نظر گرفت.اما رسانه های محلی گزارش دادند، که در کنار بقایا، باند های پزشکی، دستکش و پوشش های پزشکی، بیمارستانی پیدا شده است.مقامات روسی گفتند: دست ها احتمالا توسط یک آزمایشگاه محلی پزشکی قانونی قطع شده اند و پروتکل مناسب را داشته اند. در حال حاضر دلیل این فاجعه مشخص نشده است. محققان تاکنون اطلاعاتی در رابطه با این پرونده ندارند.