روایتی از اقدامات مشکوک در قالب معاهده بین المللی؛ :: پانیذ


روایتی از اقدامات مشکوک در قالب معاهده بین المللی؛

درخواست حذف این مطلب
ctbt یا اسب تروا جاسوسی از برنامه موشکی ایران/ جانمایی تعجب آور سنسورهای خارجی در مناطق مرکزی تهران+ع موشک ایرانکافی است محل در نظر گرفته شده برای سایت رصد امواج ناشی از آزمایشات هسته ای را که حوالی میدان انقلاب است، روی نقشه مشخص کرده و سپس فاصله آن را با نهاد ریاست جمهوری و سایر نهادهای حساس نظام بسنجیم.http://javaninews.ir